Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας, Τμήμα Λογιστικής

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Οι οικονομίες των Βαλκανικών χωρών και των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης στον μεταβαλλόμενο κόσμο

EBEEC 2010

 

Καβάλα

7-9 Μαΐου 2010

 

Mail συνεδρίου: ebeec@teikav.edu.gr

 

 

Πρακτικά του
EBEEC 2010

Πρόγραμμα - Περιλήψεις
του EBEEC 2010

Επιλεγμένες εργασίες πρόκειται να δημοσιευθούν σε ένα τόμο από τις εκδόσεις Cambridge Scholars Publishing


 

2009 TEI Kavalas


This site is designed and supplied by Kazanidis Ioannis